Wölfe töten britische Professorin

Print Friendly, PDF & Email

The following translations have been provided by Kaj Ganlund, author of “Das Europa der Wolf”

Sudet tappoivat ja söivät naisen Kreikassa

Kreikkalaisen kuolinsyyntutkijan mukaan sudet tappoivat ja söivät 62-vuotiaan eläkkeellä olleen yliopistoprofessorin Celia Hollingworthin Kreikassa.

Celia Hollingworth katosi torstaina 21.9 sen jälkeen, kun hän oli ollut tutustumassa Mesimvrian arkeologiseen kohteeseen ja palaamassa jalkaisin takaisin. Hänen ruumiinsa löytyi 23.9 läheltä Petrotan kylää. Se oli pahoin raadeltu ja lähes täysin syöty. Jäljellä oli vain luuranko ja suuria osia ruumiista puuttui. Hänet pystyttiin aluksi tunnistamaan vain ruumiin vierestä löytyneestä passista, matkapuhelimesta sekä muista tavaroista.

Hollingworth ehti ennen kuolemaansa soittaa äidilleen ja veljelleen ja kertoa, että hän on joutunut kulkukoirien hyökkäyksen kohteeksi. Sitten puhelin hiljeni. Nämä ottivat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin Kreikassa avun saamiseksi. Sen jälkeen he ottivat yhteyttä Britannian Kreikan suurlähetystöön, ja etsintä saatiin käyntiin.

Naisen kuoleman aiheuttajaksi epäiltiin alustavasti kulkukoiralaumaa, mutta kuolinsyyntutkija Nikolaos Kifinidis kertoi, etteivät sakaalit tai villikoirat pysty aiheuttamaan sellaisia vammoja, joita Hollingwortin luista löytyi. Sen vuoksi asialla täytyi olla susilauma.

Paikalta löytyneitä karvoja tullaan tutkimaan ja tiedetään, että alueella elää susia. Ihmisiin kohdistuneet hyökkäykset ovat kuitenkin harvinaisia eikä kuolemaan johtaneita tapauksia ole raportoitu vuosikymmeniin.

 

Kvinna dödad och uppäten av vargar i Grekland

Den 63-åriga brittiska professorn Celia Hollingworth rapporterades saknad torsdagen 21.9 efter att hon till fots återvänt från ett besök på de arkeologiska lämningarna i Mesimvria.

Kvarlevorna, mest avgnagda benrester, upptäcktes den 23.9 nära byn Petrota, knappt 30 mil öster om Thessaloniki. Polisen i Grekland har inte till hundra procent bekräftat att de funna kvarlevorna är från kvinnan, men säger att det troligen är så eftersom kvinnans pass, mobiltelefon och diverse föremål tillhörande henne hittades i närheten av kroppen.

Före attacken hann Celia Hollingworth ringa sin bror och mor, och berätta att hon attackerats av vilda hundar. Hennes bror kontaktade grekiska myndigheter och tog sedan kontakt med den brittiska ambassaden i Grekland som i sin tur kontaktade polisen.

Coronern Nikolaus Kifinidis berättade för AP att varken schakaler eller vilda hundar kan åstadkomma sådana skador som hittats på benresterna och ansåg därför att det varit fråga om vargar.

Djurhår som hittats på kvarlevorna ska analyseras. Det är dokumenterat att vargar förekommer i trakten, även om attacker på människor är ovanliga och ingen attack med dödlig utgång har rapporterats på flera decennier.

*Staff Note* – for other languages of the important event, please click on any of the “Source” links at the end of each snippet. At the landing page, near the top of the page, you’ll see a Google translation box. Select the language you wish and the page will automatically update to a translated version.

Der Anfangsverdacht hat sich erhärtet  – Wölfe töten eine Touristin in Griechenland. 

Video: Wölfe in der Nähe von Lohsa in Sachsen ©Facebook

Es ist traurige Gewissheit, eine pensionierte Engländerin wurde in Nordgriechenland zwischen Komotini und der antiken Stätte von Maroneia von Wölfen angegriffen, getötet und verschleppt. Nun wird der Fall näher untersucht.

Die 63-Jährige Urlauberin, bei der es sich um die emeritierte Professorin Celia Hollingworth aus dem Englischen Bradford on Avon handelte, war offenbar am 21. September auf dem Rückweg von einer Wanderung zu einer archäologischen Ausgrabungsstätte von Wölfen attackiert worden. Die abgelegenen Region in Nordgriechenland befindet sich in der Nähe des dicht bewaldeten Gebietes von Ismaros. Dort soll es mehrere Wolfsrudel geben.<<<Quelle>>>

In English:

Wolves kill British professor

The initial suspicion has hardened – wolves kill a tourist in Greece.

Video: Wolves near Lohsa in Saxony © Facebook

It is a sad certainty that a retired Englishwoman was attacked, killed, and kidnapped by wolves in northern Greece between Komotini and the ancient site of Maroneia. Now the case is examined in more detail.

The 63-year-old vacationer, who was the emeritus professor Celia Hollingworth from the English Bradford on Avon, had apparently been attacked on the way back from a hike to an archaeological site of wolves on 21 September. The remote region of Northern Greece is located near the densely wooded area of ​​Ismaros. There will be several wolf twirls .<<<Source>>>

In French:

Les loups tuent un professeur britannique

Le soupçon initial a durci – les loups tuent un touriste en Grèce.

Vidéo: Loups près de Lohsa en Saxe © Facebook

C’est une triste certitude qu’une Anglaise à la retraite a été attaquée, tuée et emportée par des loups dans le nord de la Grèce entre Komotini et le site antique de Maroneia. Maintenant, l’affaire est examinée plus en détail.

La vacancière de 63 ans, Celia Hollingworth, professeure émérite de l’anglais Bradford on Avon, avait apparemment été attaquée sur le chemin du retour d’une randonnée vers un site archéologique de loups le 21 septembre. La région reculée du nord de la Grèce est située près de la zone densément boisée d’Ismaros. Il y aura plusieurs tours de loup .<<<La Source>>>

In Greek:

Οι λύκοι σκοτώνουν τον βρετανό καθηγητή

Η αρχική υποψία έχει σκληρύνει – οι λύκοι σκοτώνουν έναν τουρίστα στην Ελλάδα.

Βίντεο: Λύκοι κοντά στη Lohsa στη Σαξονία © Facebook

Είναι θλιβερή βεβαιότητα ότι ένας συνταξιούχος Αγγλόφωνος επιτέθηκε, σκοτώθηκε και απήχθη από λύκους στη βόρεια Ελλάδα μεταξύ της Κομοτηνής και της αρχαίας περιοχής Μαρώνειας. Τώρα η υπόθεση εξετάζεται λεπτομερέστερα.

Ο 63χρονος παραθεριστής, ο οποίος ήταν ο ομότιμος καθηγητής Celia Hollingworth από το αγγλικό Bradford on Avon, είχε φέρεται να δέχτηκε επίθεση κατά την επιστροφή από μια βουτιά σε έναν αρχαιολογικό χώρο λύκων στις 21 Σεπτεμβρίου. Η απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται κοντά στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Ismaros. Θα υπάρξουν πολλοί λύκοι .<<<Πηγή>>>